Tháng 10 liên đội TH Mạc Thị Bưởi tổ chức tuyên truyền măng non về an toàn giao thông cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào trung tuần của tháng 10 liên đội TH Mạc Thị Bưởi tổ chức tuyên truyền măng non về an toàn giao thông cho học sinh thông qua hình thức online trong tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Qua buổi hoạt động tuyên truyền các em học sinh hiểu biết được nhiều điều về luật giao thông đường bộ, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.