Thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 22/12/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

vào sáng ngày 22/12/2021 đại diện chi đoàn, liên đội trường TH Mạc Thị Bưởi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia cùng CLB Phụ trách, các em học sinh thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Đất nước.