Tập huấn Chương trình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 21/ SGDĐT- GDTH ngày 29/3/2021 về việc Triển khai Bộ tài liệu giáo dục bảo tồn động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cho học sinh tiểu học. Ngày 10/04/2021 trường TH Mạc Thị Bưởi tổ chức Tập huấn chương trình giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho toàn thể giáo viên cấp trường.