SKKN: Một số giải pháp Bồi dưỡng và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt cho học sinh lớp 5C trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, xã Ea Kiết, huyện Cưm’gar, tỉnh Đăk Lăk.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SKKN: Một số giải pháp Bồi dưỡng và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt cho học sinh lớp 5C trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, xã Ea Kiết, huyện Cưm’gar, tỉnh Đăk Lăk.
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin 1819-SKKN-PHAMTHISAM-MTB.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 1.14 MB
Ngày chia sẻ 20/03/2019
Lượt xem 362
Lượt tải 16
Xem tài liệu Xem Online
Tải về