“Rèn kĩ năng tính nhanh, tính nhẩm” cho học lớp 2H điểm trường buôn Hmông trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi Ea Kiết, Cưmgar, Đăk Lăk

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên “Rèn kĩ năng tính nhanh, tính nhẩm” cho học lớp 2H điểm trường buôn Hmông trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi Ea Kiết, Cưmgar, Đăk Lăk
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin 1819-SKKN-TRANTHIDUNG-MTB.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng 234.2 kB
Ngày chia sẻ 20/03/2019
Lượt xem 508
Lượt tải 17
Xem tài liệu Xem Online
Tải về