Ngày hội đọc sách

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20 tháng 4 năm 2022 liên đội phối hợp với thư viện tổ chức ngày hội đọc sách chào mừng ngày hội sách Việt Nam
tuyên truyền cho các em lợi ích của việc đọc sách, tìm hiểu thêm về các kiến thức xã hội…