Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
s6: 3I3 /vPUBND-KGVx 22/07/2021 Văn bản khác,
KĐ ĐV 2019 05/12/2019 Văn bản khác, mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019