Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 73 /KH-MTB 30/11/2021 Kế hoạch, Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện CưM'gar về triển khai các phương án dạy học phù hợp, linh hoạt với tình hình Phòng chống dịch Covid 19 đối với các cấp độ dịch trên địa bàn. Trường TH Mạc Thị Bưởi Ban hành kế hoạch số 73/KH MTB ngày 29/11/2021 kế hoạch triển khai các phương án dạy học trong tình hình mới từ 01/12/2021.
Số: 51a /KH-MTB 15/10/2021 Kế hoạch,
05/KH-HT-MTB 05/05/2021 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 04 và triển khai kế hoạch tháng 05
Số: 04/KH-HT-MTB 05/04/2021 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 03 và triển khai kế hoạch tháng 04
03/KH-HT-MTB 05/03/2021 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 02 và triển khai kế hoạch tháng 03
02/KH-HT-MTB 05/02/2021 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 01 và triển khai kế hoạch tháng 02
01/KH-HT-MTB 05/01/2021 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 12 và triển khai kế hoạch tháng 01
12/KH-HT-MTB 05/12/2020 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 11 và triển khai kế hoạch tháng 12
11/KH-HT-MTB 05/11/2020 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 10 và triển khai kế hoạch tháng11
10/KH-HT-MTB 05/10/2020 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 09 và triển khai kế hoạch tháng 10
Số: 45 /KH-MTB 01/10/2020 Kế hoạch,
09/KH-HT-MTB 05/09/2020 Kế hoạch, Đánh giá hoạt động tháng 08 và triển khai kế hoạch tháng 09
Trang 1 / 41234»