Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 43/LĐLĐ 22/08/2020 Công văn,
số 176/PGD ĐT 23/10/2019 Công văn, Hướng dẫn viết - đánh giá công nhận SKKN NH 2019-2020
264/QĐ PGD 14/10/2019 Công văn,
1575/SGD ĐT 03/10/2019 Công văn,
KH PGD 30/09/2019 Công văn,
1379/SGD ĐT-VP 03/09/2019 Công văn,
2P/KH PGD 26/08/2019 Công văn,
CV 864/BHXH 02/08/2019 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017