Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
BC MTB 01/11/2019 Báo cáo, báo cáo công tác tháng 10/2019