phép công trong phạm vi 5

Lượt xem: Lượt tải:

giáo án : Luyện từ và câu ( Hùng)

Lượt xem: Lượt tải:

tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Lượt xem: Lượt tải:

Học vần lớp 1: ang – anh

Lượt xem: Lượt tải:

TNXH Lớp 2 ( sử dụng PP bàn tay nặn bột)

Lượt xem: Lượt tải:

LT& câu: MRVT đồ chơi – trò chơi ( Lớp 4)

Lượt xem: Lượt tải:

TNXH: Một số hoạt động ở trường ( Lớp 3)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử: chia số có hai chữ số cho số có một chức số ( Lớp 3)

Lượt xem: Lượt tải: