Hoạt động trường em xanh sạch đẹp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào thứ 2 hàng tuần khi học sinh học trực tiếp thì các em sẽ thực hiện dọn vệ sinh: nhặt rác trước và sau lớp học, bồn hoa cây cảnh, giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xung quanh.