Một số hình ảnh tại Hội nghị CC – CC – NLĐ 2019 -2020

Lượt xem: