Kế hoạch Chi Bộ Tháng 12 năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG BỘ XÃ EAKIẾT                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: TH MẠC THỊ BƯỞI                                               ————–o0o—————

        ***

HỌP CHI BỘ

THÁNG 12/2018

 

Phần I. Đánh giá công tác tháng 11.

  1. Công tác giảng dạy và giáo dục.
  2. Tư tưởng chính trị.

– Cán bộ giáo viên an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

  1. Công tác chuyên môn

– Dạy hoàn thành bài tuần 14.

– Các lớp duy trì được nề nếp, sĩ số học sinh.

– Khảo sát giữa kỳ I lớp 4, 5.

– Thi hoàn thành giáo viên giỏi cấp trường 33 đ/c, 7 đ/c tham gia thi huyện.

– Tập huấn tích hợp ANQP, dạy trẻ, khuyết tật.

– Hoạt động ngoại khóa lớp 5 “Rung chuông vàng”

– Các khối tổ chức tiết dạy tốt chào mừng 20/11.

– Chọn học sinh có năng lực môn Tiếng Anh chuẩn bị đội tuyển, thi huyện.

– Tham gia khai mạc, thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp huyện.

– Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ của các đoàn thể.

  1. Công tác khác.

– Thi giai điệu tuổi hồng cấp huyện (đạt 1 giải C)

– Chấm văn nghệ cấp trường, các lớp có đầu tư công phu nội dung, trang phục, tiết mục có chất lượng.

– Dự tọa đàm 20/11 tại UBND xã.

– Tập huấn chốt CSDL ngành.

– Chấm xác nhận SKKN giáo viên giỏi tham gia thi huyện.

* Tồn tại:

– Qua khảo sát, chất lượng học sinh chưa cao.

– Một số giáo viên đảng viên chưa tích cực trong công việc chung.

– Giáo viên Anh văn chuyển chưa có giáo viên kịp thời.

– Công tác vệ sinh bồn hoa sân vườn, lớp học đôi lúc chưa đảm bảo.

– Đội triển khai bài múa sân trường còn chậm.

– Một số giáo viên cập nhật dữ liệu học sinh chưa đầy đủ, thiếu chính xác, khó khăn cho công tác báo cáo, phổ cập, cập nhật dữ liệu ngành.

– Ý thức học sinh chưa cao, viết rác, phá bàn ghế, phá xe, đạp tường.

  1. Công tác đảng.

– Tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng.

– Quán triệt giáo viên học tập tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

– Quán triệt, tiếp tục đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp, cách đánh giá học sinh.

– Xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

– Giúp đỡ đ/c Duyên làm hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng.

Phần II. Kế hoạch hoạt động tháng 12.

  1. Công tác giảng dạy và giáo dục.
  2. Chính trị tư tưởng:

– Triển khai công văn mật 190/PGDĐT. V/v thực hiện nội dung đạo công giáo.

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày TLQĐND Việt Nam 22/12.

– Tiếp tục xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đúng đầu của CB đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

  1. Công tác chuyên môn.

– Học chương trình từ tuần 15 – 18.

– Duy trì nề nếp lớp, sĩ số học sinh giáo viên cần quán xuyến nề lớp hàng buổi.

– Ôn tập nâng cao chất lượng học sinh yếu, ra đề khảo sát, kiểm tra cuối kỳ I, nhận đề khảo sát môn Anh văn tại Phòng giáo dục thứ 2 ngày 17/12, khảo sát Anh văn sáng 21/12, kiểm tra cuối kỳ I theo lịch, kết thúc học kỳ I 31/12/2018.

– Nạp báo cáo cho hiệu trưởng 31/12, nạp báo cáo cho chuyên môn 02/01. Nạp Phòng GD 03/01.

– Khối trưởng ra đề, chuyên môn duyệt, in sao đề 18/12

– Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên:

– Dự giờ, xây dựng góp ý tiết dạy cho giáo viên thi giáo viên giỏi huyện.

– Chuyên đề khối thi đua tại trường Bế Văn Đàn, Lý Tự Trọng sáng thứ 4 (05/12 BGH, Bảo Hoàng, Ngọc, Hạnh), Môn Âm Nhạc, Tiếng Anh.

– Hoạt động ngoại khóa tháng 12 (Phượng) tìm hiểu về truyền thống QĐND VN (tiểu đoàn 303) sáng thứ 2 ngày 24/12.

– Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ giáo viên cùng khối trưởng (Hiền) khối 3, 4, 5 khối 1, 2, 3 (Mơ).

  1. Công tác khác.

– Hoàn thành nâng lương 6 tháng cuối năm.

– Công đoàn triển khai các văn bản pháp luật.

– Thực hiện tốt tháng cao điểm ATGT.

– Chuẩn bị các nội dung đón đoàn phúc tra cơ quan văn hóa 24/12.

– Hoàn thành hồ sơ nâng lương 6 tháng cuối năm.

– Báo cáo đề án sát nhập trường, điểm trường.

– Tuyên truyền chủ trương sáp nhập điểm trường cho phụ huynh, học sinh thôn 4 và buôn H mông.

– Hoàn thành hồ sơ thành lập hội đồng trường.

– Hoàn thành phổ cập tiểu học kiểm tra công nhận (huyện).

– Kê khai thu nhập cá nhân.

– Kế toán thanh quyết toán ngân sách 2018, hiệu trưởng, kế toán tham gia họp giao dự toán ngân sách năm 2019, nhận chế độ trợ cấp học bổng và học sinh theo NĐ 86/2015, NĐ 74/2013.

– Thư viện hoàn thành hồ sơ đăng ký thư viện tiên tiến.

– Thiết bị, CSVC kiểm kê CSVC cuối năm.

– Nhận sửa MiLô cho học sinh.

– Làm các loại báo cáo cuối kỳ I.

  1. Công tác đảng.

– Tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII.

– Tuyền truyền Hướng dẫn số 16/HD-BTC TW ngày 24/09/2018. Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng – ĐV và tập thể.

– Tuyên truyền Chỉ thị 29/CT-TU ngày 26/09/2018 về tăng cường đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với thông buôn.

– Đánh giá xếp loại Đảng viên – Chi bộ cuối năm, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể góp ý.

– Đồng chí Duyên hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng.

Eakiet, ngày 05  tháng 12 năm 2018

BÍ THƯ                      

 

                                                                                        

 

                                                                                                                         Hoàng Thị Hiền